Termeni & Condiții

1. Definiții

Oferta: gama de Produse și Servicii oferite de Comerciant care se pot comanda de Client prin intermediul Platformei.

Comandă: o comandă plasată de un Client către Comerciant prin intermediul Platformei. Client: o persoană fizică sau juridică, care plasează o Comandă prin Platformă care conține Produse.

Client: o persoană fizică sau juridică, care plasează o Comandă prin Platformă care conține Produse.

Produs: bunurile comandate de Client din Oferta Comerciantului prin intermediul Platformei.

Serviciu: activitate care se oferă Clientului și Comerciantului de către Platformă și activitatea care se oferă Clientului de către Comerciant prin intermediul Platformei.

Comerciant: o societate care oferă Produse și Servicii Clienților prin intermediul Platformei. Societatea și Clientul încheie un Contract prin intermediul Platformei.

Platformă: aplicație web/website care publică Oferta Comerciantului și oferă posibilitatea Clientului să Comande Produse și Servicii de la Comerciant.

Contract: un contract între Client și Comerciant referitor la o Comandă prin Platformă Livrare: Serviciu de transport Produse oferit de către Comerciant Clientului prin intermediul Platformei.

Livrare: Serviciu de transport Produse oferit de către Comerciant Clientului prin intermediul Platformei.

Document: orice document generat de Platformă sau Proprietarul Platformei destinat Clientului sau Comerciantului.

Proprietarul Plaformei: este Societatea Comercială ADDICTAD SRL, cu sediul în România, Câmpulung Moldovenesc, str. I. Hălăuceanu nr.1, jud. Suceava.

Preț: suma de bani solicitată de către Comerciant în schimbul furnizării prin Livrare sau orice alt mijloc al Produselor și Serviciilor către Client; suma de bani solicitată de către Platformă în schimbul furnizării Serviciului de publicare a Ofertei de către Comerciant.

Plata: operațiunea prin care se achită contravaloarea Produselor și a Serviciilor comandate Comerciantului de către Client prin intermediul Platformei sau Serviciile oferite de Platformă Comerciantului.

2. Datele de identificare ale Foodaway.ro

Foodaway.ro este deținut și operat de ADDICTAD SRL, cu sediul în România, Câmpulung Moldovenesc, str. I. Hălăuceanu nr. 1, jud. Suceava.

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J33/786/2014

Cod Fiscal/VAT no: RO33607069

IBAN: RO03BTRLRONCRT0269837501

Banca: Banca Transilvania

Telefon: +4 0744 817 816

Email: office@addictad.ro

Web: www.addictad.ro

3. Prezentare generală

Foodaway.ro este o Platformă de Comenzi prin care Clientul poate Comanda Produse și Servicii din Oferta Comerciantului. Prezentul website aparține ADDICTAD SRL. În obiectul de activitate al ADDICTAD SRL sunt cuprinse activități cu privire la dezvoltarea și administrarea unei Platforme tehnologice care, prin utilizarea ei, permite anumitor Comercianți locali din diferite localități, aflate în zone diferite, să își publice Oferta de Produse și Servicii în vedere Comenzii de către Client. ADDICTAD SRL nu furnizează servicii de transport sau de logistică, nici nu funcționează ca transportator. Toate aceste servicii sunt oferite de către Comerciant prin intermediul propriilor angajați sau colaboratori, iar ADDICTAD SRL nu își asumă răspunderea pentru neîndeplinirea Contractului dintre Comerciant și Client.

4. Aplicabilitate

Acești Termeni și Condiții Generale pentru Clienți și Comercianți sunt aplicabile Serviciului oferit de către Platformă.

Prin plasarea unei Comenzi, Clientul încheie un Contract cu Comerciantul pentru furnizarea Produselor și a Serviciilor din Oferta Comerciantului disponibilă pe Platformă. Clientul este angajat de Comandă și nu va avea dreptul la o rambursare, exceptând cazul în care anularea Comenzii este permisă de către Comerciant. Comerciantul este angajat de comandă, exceptând cazul în care Clientul permite anularea onorării obligațiilor contractuale.

5. Contractul

Contractul intră în vigoare în momentul în care Clientul s-a înregistrat pe Platformă și finalizează Comanda prin apăsarea butonului ”Trimite comanda” în timpul procedurii de plasare a unei Comenzi pe Platformă.

După recepționarea Comenzii, Foodaway.ro va confirma electronic Comanda Clientului și Comerciantului, împreună cu detaliile legate de modalitate de intrare în posesie a Produselor și modalitatea de prestare a Serviciilor de către Comerciant în favoarea Clientului, prețul Produselor și Serviciilor, modalitatea de Plată.

Contractul se poate executa de către Comerciant doar în condițiile în care Clientul a completat corect toate datele legate de modalitatea de Livrare, modalitatea de contact și Plată.

Prezentul contract dintre Client și Comerciant, încheiat în momentul în care Clientul a plasat o Comandă către Comerciant prin intermediul Platformei, prin apăsarea butonului ”Trimite comanda” și acceptarea comenzii de către Comerciant, acestora le revine obligația la îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Document și anume: Clientul este obligat să achite contravaloarea Produselor și Seviciilor comandate prin intermediul Platformei, să fie disponibil telefonic sau pe email în vederea executării serviciului de Livrare, în cazul în care a fost Comandat, iar Comerciantul este obligat să asigure intrarea în posesie a Produselor și utilizarea Serviciilor comandate de către Client prin intermediul Platformei, în parametrii geografici și temporali predefiniți de către Comerciant în secțiunea de administrare disponibilă în Platformă, să respecte caracteristicile Produselor din Ofertă.

Prin Contractul cu ADDICTAD SRL, Comerciantul este obligat la Plata contravalorii serviciilor comandate prin intermediul secțiunii de administrare din Platformă, cu respectarea termenelor de Plată înscriși pe Documentul de Plată emis de către ADDICTAD SRL.

În cazul în care Clientul alege să i se livreze Comanda, Clientul trebuie să fie prezent la adresa de livrare indicată de Client în comandă pentru a ridica/recepționa articolele Comenzii.

În cazul în care Clientul hotărăște să ridice Comanda, trebuie să fie prezent la ora selectată la locația de ridicare a Restaurantului, după cum se indică în mesajul de confirmare pe email, SMS sau pagina de internet a Foodaway.ro.

La livrarea Comenzii, Comerciantul poate solicita identificarea, în cazul în care Comanda conține produse alcoolice sau alte produse cu limită de vârstă. În cazul în care Clientul nu se poate identifica în mod corespunzător sau nu îndeplinește cerințele minime de vârstă, Comerciantul va refuza să livreze Clientului produsele respective. În acest caz, se pot percepe costuri de anulare pentru daunele suferite de Comerciant.

Foodaway.ro nu acceptă nicio răspundere referitoare la executarea Contractului dintre Comerciant și Client.

6. Comanda

Foodaway.ro publică pe Platformă Produsele și Serviciile din Oferta Comerciantului și detalii referitoare la acestea, conform informațiile furnizate de Comercianți. Foodaway.ro nu va accepta nicio răspundere sau obligație referitoare la disponibilitatea sau detaliile Produselor și Serviciilor oferite de Comercianți, întreaga responsabilitate pentru datele afișate de către Comerciant revenindu-i acestuia.

Livrarea Produselor comandate de către Client prin intermediul Platformei se realizează de către Comerciant prin propriile mijloace, Foodaway.ro neavând vreo obligație în acest sens.

Produsele și Serviciile comandate de Client prin intermediul Platformei sunt destinate uzului/consumului propriu, Clientul declarând și garantând că acestea nu vor fi utilizate în scopul obținerii de profit, nu fac obiectul revânzării și acționează ca un bun cumpărător, în nume propriu și nu ca un intermediar.

Clientul este obligat să solicite Comerciantului informații suplimentare despre Produsele comercializate prin intermediul Platformei, în cazul în care suferă de o alergie sau o intoleranță la unul sau mai multe ingrediente care pot fi utilizate în procesul de fabricare a Produselor comercializate de către Comerciant.

Clientul este obligat să verifice corectitudinea conținutului Comenzii înainte ca aceasta să-și produs efecte, adică înaintea apăsării butonului ”Trimite comanda”.

Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord să fie contactat de către Comerciant sau un reprezentat al Platformei, în situația în care este necesar acest lucru pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru rezolvarea disputelor.

Orice Comandă plasată de către Client este condiționată de disponibilitatea Produselor și capacitatea de Livrare a Comerciantului.

7. Anularea comenzii

Clientul poate solicita anularea comenzii imediat după plasarea ei, înainte de a fi confirmată de către Comerciant, de preferință prin intermediul apelului telefonic, pentru a nu prejudicia Comerciantul cu prepararea/pregătirea Produselor comandate.

Foodaway.ro poate anula Comanda efectuată de către Client în situația în care modalitatea de Plată aleasă de către client este Plata cu cardul și aceasta nu a fost confirmată de către procesatorul de plată integrat în Platformă.

8. Prețul și plata

Toate prețurile listate pe Platformă sunt responsabilitatea Comercianților și ele sunt acceptate de către Client în momentul apăsării butonului ”Trimite comanda”. Toate prețurile afișate pe Platformă sunt în lei și conțin TVA. Prețul abonamentului plătit de Comerciant către deținătorul Platformei este exprimat în euro și nu conține TVA. Valoarea facturii de plată de către Comerciant către deținătorul Platformei va fi exprimată în lei la cursul lei-euro din ziua facturării.

Plata Produselor și Serviciilor comandate de către Client prin intermediul Platformei se face conform opțiunilor de Plată afișate de Comerciant și selecția Clientului înainte de a apăsa butonul ”Trimite comanda”. După ce o comandă a fost trimisă, modalitatea de Plată nu mai poate fi schimbată de către Client și nici de Comerciant, cu excepția unor situații de forță majoră care necesită modificarea metodei de Plată, situație acceptată atât de Comerciant, cât și de Client.

9. Livrarea

Serviciul de Livrare a Produselor comandate de Client prin intermediul Platformei este asigurat de Comerciant prin propriile mijloace, în situația în care Comerciantul a definit opțiunile de Livrare în secțiunea de administrare din Platformă. În situația în care Comerciantul nu a definit în secțiunea de administrare din Platformă posibilitatea de Livrare și costurile aferente fiecărei localități, această opțiune nu va fi afișată Clientului și acesta din urmă nu va putea solicita efectuarea serviciului de Livrare.

10. Returul, livrarea parțială sau neconformă

Foodaway.ro nu este responsabil pentru conformitatea și integritatea Produselor Livrate de către Comerciant, responsabilitatea revenindu-i exclusiv Comerciantului. În situația în care Clientul constată nerespectarea Contractului prin diferență de Preț față de cel afișat pe Platformă, lipsa unui Produs din Comandă, conformitatea unuia sau mai multor Produse din Comandă sau orice alt aspect care ar putea aduce atingere relației contractuale dintre Client și Comerciant, acesta are obligația să contacteze prin orice mijloc Comerciantul, să-i comunice cele constatate și să solicite o rezolvare amiabilă a situației.

În situația în care Clientul a efectuat o Comandă prin intermediul Platformei și refuză primirea sau nu poate fi contactat de către Comerciant, Comanda se anulează și Platforma își rezervă dreptul de a suspenda sau retrage accesul Clientului pe Platformă.În situația în care un Comerciant nu onorează comenzile efectuate pe Platformă de către Client, Platforma își rezervă dreptul de a suspenda sau retrage definitiv accesul Comerciantului pe Platformă.

În oricare dintre situațiile de mai sus, reclamantul are obligația de a aduce la cunoștința Platformei neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către una dintre părți prin email la suport@foodaway.ro

11. Limitarea răspunderii

Foodaway.ro a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, Foodaway.ro este exonerată de orice răspundere privind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a accesoriilor, tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc comanda.

Răspunderea Foodaway.ro este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

12. Utilizarea platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descărca informații de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale; În condițiile în care încălcați termenii sau politica noastră privind protecția datelor personale, putem suspenda sau revoca accesul dumneavoastră, al Clienților sau Comercianților la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau revoca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau revocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci când ne contactați sau în relația dintre Client și Comerciant.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să consultați secțiunea Politică de confidențialitate

14. Revizuiri ale termenilor și condițiilor

Prezentul Document poate suferi modificări fără o notificare în prealabil.

15. Legislație aplicabilă

Prevederile prezentului document sunt guvernate de legea română.

16. Modalități de contact

Puteți contacta deținătorul Platformei telefonic la +40 752 341 127, prin email la help@foodaway.ro sau digital@addictad.ro și în persoană la sediul din Câmpulung Moldovenesc, str. I. Hălăuceanu nr. 1, jud. Suceava, România.

foodaway.ro
foodaway.ro

Termeni & condițiiProcesarea datelor personaleRestaurantul tău online

Platformă operată de: ADDICTAD SRL J33/786/2014 RO33607069 str. I. Halauceanu nr. 1 Campulung Moldovenesc, Suceava